Adatkezelési szabályzatunk

A weboldalunkra vonatkozó adatkezelésünkről szabályzatunkban olvashat bővebben, ami itt érhető el (pdf) >

 

 

 

Minőség politikánk

Cégünk elkötelezett a hosszú távú együttműködés, fenntartható fejlődés és állandóan magas minőség mellett. Emellett a biztonságra is sokat adunk: a Manitu Solar Kft. 250 millió forintos felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

Minőségpolikai kódexünk:

 

A megújuló energia-szolgáltatók tisztességes szolgáltatásnyújtási alapelvei

 • PREAMBULUM

Jelen Magatartási Kódex célja, hogy erősítse a szolgáltatók és felhasználók közti, alapvetően szükséges bizalmi viszonyt. A Kódexben rögzített alapelvek teljes alkalmazásával a szolgáltatók elkötelezik magukat a felelős és átlátható működés iránt a kliensek felé.

A Kódex aláírásával ezen kívül kötelezettséget vállalnak, hogy betartják az itt foglalt szabályokat, és alkalmazni fogják azokat a vásárlóikkal való személyes kapcsolattartás, illetve a belső ügyintézés során, összhangban a hatályos jogszabályokkal, szem előtt tartva az alábbi alapelveket:

 • átláthatóság elve

 • alkalmazkodás elve

 • szimmetria elve

Az aláírók kijelentik, hogy a Kódex szabványainak kialakítása és alkalmazása során figyelembe veszik a már kialakult piaci jó gyakorlatokat, és nem áll szándékukban a vállalkozások közti tisztességes piaci versenyt korlátozni. Legfőbb céljuk ehelyett a kiskereskedelmi kliensek erősítése, és így az egész magyar gazdaság fejlesztése a tisztességes verseny és jó üzleti gyakorlatok elterjesztése révén. Meggyőződésük, hogy az önszabályozó Kódex - mely nem helyettesíti mindenkori magyar jogi szabályozást, hanem etikai normákkal kiegészíti azt – hozzájárul az elégedett vársárlókért való piaci verseny erősítéséhez, és fokozza a nagyközönségnek nyújtott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.
           
A Kódexet aláíró vállalatok a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseivel összhangban vállalják, hogy a fogyasztókat tájékoztatják a vásárlók üzleti döntéseit befolyásoló kereskedelmi gyakorlatukról. Vállalják továbbá, hogy Általános Szerződési Feltételeikben nyilvánosságra hozzák, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Kódexben foglaltakat.

 • A KÓDEX HATÁLYA

A Kódex hatálya kiterjed minden, a megújuló energia szektorban működő, szolgáltatást vagy terméket árusító szervezetre, mely aláírja a Kódexet.

A Kódexet aláírók vállalják, hogy magukra és felügyeletük alatt működő leányvállalataikra nézve kötelezőnek ismerik el a Kódex rendelkezéseit.

 

2.1. A szolgáltatásnyújtás terén a Kódex az alábbi területeket szabályozza:

2.1.1. A felelős szolgáltatásnyújtás általános standardjai
2.1.2. A szerződéskötést megelőző időszak magatartási és kommunikációs alapelvei
2.1.3. A szerződéskötés szabályai
2.1.4. A vevői panaszok kezelésének eljárásai

2.1.1. A felelős szolgáltatásnyújtás általános standardjai

 • A vállalatok elismerik, hogy a felelős szolgáltatásnyújtás kölcsönösen felelős és meggondolt cselekedeteket igényel mind a szolgáltató, mind a vásárló részéről.

 • Az ügyfél irányába történő információnyújtás és kommunikáció során a szolgáltatók mozgósítják elérhető erőforrásaikat annak érdekében, hogy a vásárlóik felelős döntést hozzanak. Eljárásrendjükben nem csak az a céljuk, hogy eladjanak egy szolgáltatást, hanem hogy hosszú távon megtartsák ügyfelüket.

 • A szolgáltatók elkötelezettek az alábbi területeken:

  • átlátható termékeket, szolgáltatásokat fejlesztenek ki, a szerződési feltételeket pedig a vásárlók igényeihez igazítják.

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvénnyel összhangban, a vásárló igényeit a feltehetően jól értesült és előrelátóan cselekvő vásárló magatartása alapján kell meghatározni.

 • A vevők ügyeit szakértő és képzett munkatársak intézik

 • A vevőknek nyújtott szolgáltatásokról korrekt és teljes képet nyújtanak. A vevőkkel való személyes kommunikáció során erőfeszítéseket tesznek, hogy a vásárló megértse az ajánlott/eladott áru feltételeit, és képes legyen a kockázatokat is mérlegelni.

 • Segítenek a vevőknek, hogy hosszú távú érdekekre tekintettel hozzák meg döntésüket. A hitelezők is különösen nagy hangsúlyt fektetnek a kockázatok bemutatásra, miután a vevő kiválasztotta a megfelelő terméket/szolgáltatást, de még mielőtt aláírta volna a szerződést.

 • kellő körültekintéssel járnak el a hitelfelvételnél

 • együttműködő, rugalmas és segítő módon bánnak a vevőkkel

2.1.2. A szerződéskötést megelőző időszak magatartási és kommunikációs alapelvei

A szolgáltatók vállalják az alábbiakat:

 • az általuk nyújtott termékek/szolgáltatások feltételeit összehasonlíthatóvá teszik a vevőik számára

 • javasolják vevőiknek és leendő üzletfeleiknek, hogy felelős döntéseiket mindig alapos tájékozódást követően hozzák meg

 • felhívják a vevők figyelmét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára, a termékek összehasonlítását lehetővé tevő alkalmazásokra, és a vonatkozó linket megadják a vevőnek, hogy biztosítsák a honlap elérését

 • tartózkodnak a nehezen érthető, pusztán jogszabályokra hivatkozó megfogalmazásoktól. A vevővel való személyes kommunikációs során a hitelező cég alkalmazottja a szóbeli tájékoztatást írásos információval is kiegészíti.

 • szolgáltatások, termékek értékesítésével kapcsolatban egységes, világos fogalomrendszert dolgoznak ki és alkalmaznak

 • meggyőződnek róla, hogy ügynökeik rendelkeznek a vevői tájékoztatáshoz szükséges példánysszámú írásos dokumentációval, és rendszeresen ellenőrzik random módszerrel, hogy az ügynökök a jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatják-e a vevőket

 • ügyfelekkel foglalkozó irodai és telefonközpontos munkatársaik kellő időben a megfelelő oktatásban részesülnek a szolgáltatások és termékek alkalmazási területéről, hogy hasznos, pontos és célravezető információt tudjanak nyújtani a vevőknek

 • a vevők életkorát és nemét nem tekintik automatikusan kizáró oknak a szolgáltatás nyújtásánál

2.1.3. A szerződéskötés szabályai

A szolgáltatók vállalják az alábbiakat:

 • összeállítanak egy vevői szerződésmintát, mely magában foglalja a szolgáltatás, illetve termék minőségére vonatkozó kitételeket is

 • a szerződés bármilyen jellegű módosítása csak kétoldalúan, a vevővel egyeztetve történhet

 • a fizetési feltételeknek világosnak, érthetőnek és elfogadhatónak kell lenniük a vevők számára

 • a szerződésnek világosan kell tartalmaznia a garanciális feltételeket

2.1.4. A vevői panaszok kezelésének eljárásai

A vevő az alábbi esetekben jogosult panaszt tenni:

 • jogszabályi változások esetén

 • kereskedelmi viszonyok változása esetén

 • fizetési feltételek

 • a termék vagy szolgáltatás garanciájának érvényesítésékor előforduló nehézségek

 • a nyújtott szolgáltatás vagy eladott termék minőségében bekövetkezett változás

 • a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás vagy termék nem megfelelő mennyisége vagy minősége

 • a kétoldalúan aláírt szerződésben történő, a szolgáltató által eszközölt bármilyen változtatás

 • a szerződés egyoldalú változtatása

 • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A felelős szolgáltatás tisztességes eljárást követel mind a szolgáltató KKV, mind a vevő részéről. A Kódexet aláíró vállalatok ebben az együttműködésben vezető szerepet kívánnak vállalni.

A szolgáltató felelős és tisztességes eljárása mellett a felelős szolgáltatásnyújtás is kulcsfontosságú, és ez a leendő vevőknek nyújtott korrekt és teljes körű információszolgáltatáson alapszik.

A szolgáltatás elfogadásáról vagy a legmegfelelőbb termék kiválasztásáról való végső döntést a leendő vevőknek kell meghozni.

A Kódexet az aláírást követően 2 éven belül, vagy bármilyen jelentős jogszabályi, gazdasági vagy piaci változás esetén felül kell vizsgálni.

A Kódex hivatalos szövege a magyar nyelven való eredeti változat. Értelmezésbeli kérdések esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

A Magatartási Kódex aláírása napján, de legkésőbb 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

 

Kérdéseire szívesen válaszolunk elérhetőségeinken.

 

További információ rólunk:


Céginformáció

 • Manitu Solar Kft.
  1117 Budapest, Budafoki út 60.
  Cégjegyzék szám: 01-09-935439
  Adószám: 22604592-2-43
  EU adószám: HU22604592
 • Értesítés pályázatokról:
  Email: